Last ned som PDF

186 sider

17.51 MB

Forsiden av dokumentet Regionale utviklingstrekk 2018

Kartlegging

Regionale utviklingstrekk 2018

Regionale utviklingstrekk er en fagrapport utarbeidet av KMD som inneholder oversikter over samfunnsutviklingstrekk som er viktige når det gjelder regionalpolitiske mål og strategier. Hensikten med rapporten er å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengelig informasjon om de utvalgte utviklingstrekkene. Rapporten publiseres annethvert år, og analyserer utviklingen over tid i ulike deler av landet. Helt nytt i årets utgave er korte, fylkesvise oppsummeringer der det presenteres nøkkeltall for fylkene sammenlignet med landsgjennomsnittet. Her benyttes den nye fylkesinndelingen som gjelder fra 2020 for å gi et helhetlig perspektiv på samfunnsutviklingen i de nye fylkene. Analysene er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig statistikk og er presentert både med omtale og grafiske fremstillinger i figurer og kart.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Kommunal- og distriktsdepartementet

Forfattere

Hans Henrik Bull, Vidar Jensen, Niclas Önnesjö og Anne-Merete Halpern

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner