Kudos / Kultur- og likestillingsdepartementet / Ukategorisert / 2015 / Rapport: Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet

Ukategorisert

Rapport: Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet

Lotteritilsynet har overlevert rapporten til Kulturdepartementet 15. mai 2015. Kulturdepartementet ser derimot behov for at Lotteritilsynet utdyper sin utredning på noen punkter og  kulturministeren har sendt flere oppfølgingsspørsmål til

Publisert

2015

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kulturdepartementet

Språk

norsk