Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2019

Evaluering

Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2019

Teknisk beregningsutvalg for klima ble oppnevnt 15. juni 2018. Utvalget skal foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet, og gi råd om hvordan eksisterende metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet kan forbedres. Dette er utvalgets første rapport.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utfører

TBU

Forfatter

Jørn Rattsø mfl.

Tema

Klima og miljø

Virkemidler

skatt/avgift administrasjon

Analysekriterier

treffsikkerhet