Kudos / Helse- og omsorgsdepartementet / Evaluering / 2007 / Praksisrettet FOU?

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Praksisrettet FOU?

Evaluering

Praksisrettet FOU? en undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag

Rapporten belyser utvalgte relasjoner ved forsknings- og utviklingsarbeid sett i forhold til forskningsbasert undervisning og samhandling med ulike kliniske felt. Formålet er å dekke tematiske områder som har vokst fram med et felles lovverk for universiteter og høgskoler der det hittil har vært betydelig kunnskapsmangel. Ved å benytte både kvantitativ og kvalitativ metode har vi belyst sektorovergripende FoU-arbeid met et empirisk materiale. Undersøkelsen tar utgangspunkt i situasjonsbeskrivelser basert på en spørreskjemaundersøkelse med særlig vekt på omfang, organisering, finansiering og tilrettelegging for praksisrettet FoU i helse- og sosialfagutdanningene i høgskolesektoren. Den tallbaserte beskrivelsen er fulgt opp med en intervjuundersøkelse som belyser utvalgte høgskoleansattes erfaringer, muligheter og begrensinger relatert til praksisrettet FoU i sykepleie.

Publisert

2007

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

NIFU STEP

Forfattere

Ingvild Marheim Larsen, Kristin Heggen, Tone Cecilie Carlsten og Berit Karseth

Språk

norsk (bokmål)