Kudos / Justis- og beredskapsdepartementet / Ukategorisert / 2010 / Ny juridisk rådgivningstjeneste

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Ny juridisk rådgivningstjeneste

Ukategorisert

Ny juridisk rådgivningstjeneste

Justis- og politidepartementet arrangerte 19. og 20. januar 2010 et seminar i samarbeid med professor Jon T. Johnsen, Universitetet i Oslo, for å samle erfaringer og kunnskap om forhold som kan ha betydning for utformingen av førstelinjerettshjelpen

Publisert

2010

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk