Last ned som PDF

38 sider

0.42 MB

Forsiden av dokumentet Nøkkeltall for medisinsk og helsefaglig forskning 2005

Studie

Nøkkeltall for medisinsk og helsefaglig forskning 2005

Foreliggende rapport er den tredje i rekken av Nøkkeltall for medisinsk og helsefaglig forskning i Norge. Den tjener som grunnlagsdokument for prioriteringer og beslutninger i Divisjon for vitenskap, som har hovedansvaret for den medisinske og helsefaglige forskningen i Forskningsrådet. Hensikten med Nøkkeltall-rapporten er å gi en samlet framstilling av statistikk og relevant informasjon om ressurssituasjonen for medisinsk og helsefaglig forskning. Mye av tallmaterialet er hentet fra den nasjonale forskningsstatistikken, som samles inn systematisk annet hvert år av NIFU/STEP (Studier av innovasjon, forskning og utdanning). I tillegg er tall fra Forskningsrådets egen virksomhet presentert.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg