Last ned som PDF

122 sider

0.93 MB

Forsiden av dokumentet Noen å høre til

Evaluering

Noen å høre til Mentorordninger for unge som har brutt med familien sin

Fafo har i perioden august 2020 til november 2021 evaluert Bufdirs Mentorordning for unge som har brutt med familien sin - på oppdrag fra IMDi, i samarbeide med Bufdir.

Publisert

Eier

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Utfører

FAFO

Forfattere

Beret Bråten og Ragna Lillevik

Språk

norsk

Tema

familie og forbruker

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

måloppnåelse treffsikkerhet