Last ned som PDF

68 sider

1.94 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

Kartlegging

Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

Bruk av data til planlegging, styring og kunnskapsbasert praksis bidrar til å sikre gode helsetjenester av høy kvalitet. Gode entydige elektronisk registrering i ambulansetjenesten er en viktig forutsetning for å kunne fremskaffe nasjonale data om aktiviteten i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. Slike data vil kunne gi verdifull informasjon og bidra til å møte nåværende og fremtidige behov. Denne rapporten presenterer behovet for helsefaglig informasjon fra ambulansetjenesten og er ett bidrag til innholdet og det videre arbeidet med elektroniske løsninger til bruk i den akuttmedisinske kjede.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Janne K. Kjøllesdal og Jon Erik Steen-Hansen

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg