Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Nasjonale bredbåndsplaner

Studie

Nasjonale bredbåndsplaner “International best practice”

Hva er “international best practice” mht. tiltak for offentlige myndigheter som ønsker å oppnå best mulig bredbåndsdekning både på kort sikt og lang sikt? Hvilke tiltak har vært gjennomført i land med de mest ambisiøse målene for bredbåndspolitikken, og hvilken effekt har ulike bredbåndstiltak hatt i de aktuelle landene? Disse spørsmålene har dannet utgangspunkt for dette notatet, som Nexia har utarbeidet for Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) i januar og februar 2011. Denne studien inneholder en kartlegging og analyse av ulike lands bredbåndspolitikk for å fremme utbyggingen av høykapasitetsnett, og fokuserer således ikke på politiske tiltak for å oppnå et mer kortsiktig mål om full bredbåndsdekning basert på “gårsdagens” kapasitetsmål.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Språk

norsk