Kudos / Nasjonal kommunikasjonsmyndighet / Forhåndsutredning / 2017 / Nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Forhåndsutredning

Nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Kost-/nyttevurdering

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) har i 2015 og 2016 arbeidet med å vurdere sentrale kost- /nytteelement og aktuelle oppfølgingstiltak knyttet til krav om nasjonal autonomi i norske ekomnett og -tenester, i tråd med oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Nkom anebfaler at eiere av norske mobilnett og landsdekkende transportnett blir pålagt å ha evne til å drifte nettet autonomt i Norge. Kravet vil gjelde for situasjoner der det er særlig viktig å sikre nasjonal styringsevne og kommunikasjon.

Publisert

2017

Eier

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Utfører

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon