Kudos / Kultur- og likestillingsdepartementet / Kartlegging / 2015 / Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner

Kartlegging

Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner Kartlegging av inntekter og kostnader

Deloitte fikk i september 2014 oppdraget fra Kulturdepartementet med å kartlegge inntekter og kostnader i frivillig sektor. Bakgrunnen for oppdraget er at Kulturdepartementet skal foreta en gjennomgang av beregningsgrunnlaget for momskompensasjonsordningen. Formålet med kartleggingen er å få oversikt over hvilke inntekter og kostnader som de frivillige organisasjonene har. Sentralt i denne sammenhengen er å kartlegge hvordan de faktiske merverdiavgiftskostnadene sammenfaller med den beregnede merverdiavgiften etter forenklet modell av momskompensasjonsordningen.

Publisert

2015

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kulturdepartementet

Utfører

Deliotte

Forfatter

Oddvar Snipsøyr

Språk

norsk