Kudos / Arbeids- og inkluderingsdepartementet / Evaluering / 2011 / Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?

Evaluering

Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?

Fra og med 1. januar 2003 ble vilkårene for dagpenger skjerpet. Det er analysert hvordan dette påvirket atferden til dem som mistet forsikringen mot arbeidsledighet. Analysen viser at reformen bidro til at berørte arbeidstakere i noe større grad holdt på jobbene sine. For dem som forlot jobbene sine forårsaket reformen et markert fall i tilbøyeligheten til å registrere seg på arbeidskontoret (NAV) og økt tilbøyelighet til å motta sosialhjelp.

Publisert

2011

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeidsdepartementet

Utførere

Frischsenteret og Institutt for samfunnsforskning

Forfattere

Nina Skrove Falch, Inés Hardoy og Knut Røed

Språk

norsk (bokmål)