Kudos / NORAD / Evaluering / 2019 / Making Evaluation Work for the achievement of SDG 4.5 Equality and inclusion in education

Evaluering

Making Evaluation Work for the achievement of SDG 4.5 Equality and inclusion in education

Denne studien er gjort på oppdrag frå evalueringskontoret i UNESCO i samarbeid med evalueringsavdelingane i Norad, Unicef, Verdensbanken, Verdens matvareprogram (WFP) og fondet Education Cannot Wait. Formålet med studien var å systematisere funn frå eksisterande evalueringer og vurdere om bruk av dei kan bidra til oppnåelse av berekraftsmål 4.5 om å avskaffe kjønnsforskjellar og sikre lik tilgang til utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare personar. Studien byggjer på funn frå 147 uavhengige evalueringar som er gjennomført i regi av 13 multi- og bilaterale organisasjonar, inkludert to evalueringar som er gjennomført på oppdrag for evalueringsavdelinga i Norad. Disse er Evaluation of Norwegian multilateral support to basic Education (Report 7/2015) og Evaluation of Norway’s support to education in conflict and crisis through civil society organisations (Report 9/2017). I tillegg byggjer studien på casestudier i Ghana, Guatemala, Libanon, Nepal og Peru.

Publisert

2019

Eier

NORAD

Språk

engelsk