Last ned som PDF

218 sider

1.75 MB

Forsiden av dokumentet Litt vanskelig at alle skal med! : rapport 1

Evaluering

Litt vanskelig at alle skal med! : rapport 1 evaluering av leksehjelpstilbudet 1.–4. trinn

Fra høsten 2010 fikk alle elever på 1. – 4. trinn rett til å delta på gratis leksehjelp. Denne første delrapporten viser hvordan enkelte kommuner har innført leksehjelptilbudet og hva lærere, leksehjelpere og foreldre i kommunene mener om tilbudet. NOVA og NIFU peker på et spenningsforhold mellom de fire målsetningene for faget: gi eleven støtte til læringsarbeidet, gi eleven følelse av mestring, gi eleven gode rammer for selvstendig arbeid og medvirke til utjevning av sosiale forskjeller i utdanningen. De tre første individuelle målsetningene er i konflikt med det siste målet om sosial utjevning. Når alle elever skal være med og få utbytte av ordningen kan det bidra til at de flinke elevene blir enda flinkere. Mangel på pedagogisk kompetanse hos leksehjelperne eller store elevgrupper kan bidra til at svake elever ikke får den hjelpen de trenger og blir hengende etter i leksearbeidet. Forskerne mener leksehjelpen på denne måten kan øke forskjellene mellom de sosiale gruppene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Marie Louise Seeberg, Idunn Seland og Sahra Cecilie Hassan

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7894-415-8