Last ned som PDF

198 sider

1.26 MB

Forsiden av dokumentet Læreplan, læreverk og tilrettelegging for læring - første delrapport, 2008

Studie

Læreplan, læreverk og tilrettelegging for læring - første delrapport, 2008 Analyse av læreplan og et utvalg læreverk i naturfag, norsk og samfunnsfag

Dette er en delrapport fra prosjektet ”Sammenhengen mellom undervisning og læring. Arbeidsmåter, utvikling av ferdigheter og læring i norsk, naturfag og samfunnsfag (SMUL).” Den omfatter en studie av læreplan og læreverk i forhold til hvordan de tilrettelegger for læring i de tre fagene som vi i SMUL-prosjektet ser nærmere på, naturfag, norsk og samfunnsfag. For å vurdere i hvilken grad læreplanen og læreverkene gir støtte til lærers arbeid med å tilrettelegge for og følge opp læring, har vi definert fire områder som vi har sett nærmere på både teoretisk og i analysen av plan og læreverk: Elevenes interne mentale prosesser, Læringsarbeidets innhold – kompetansemål og grunnleggende ferdigheter, Arbeidsmåter og Måloppnåelse og vurdering.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788273215697

Tema

utdanning og forskning