Last ned som PDF

60 sider

0.29 MB

Forsiden av dokumentet Kvinner og menns representasjon og innflytelse i energisektoren

Kartlegging

Kvinner og menns representasjon og innflytelse i energisektoren Resultater fra en kartlegging

Hensikten med prosjektet Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren har vært å få oversikt over kvinner og menns representasjon på ulike nivå som grunnlag for å utarbeide virkemidler for økt andel kvinner til lederstillinger og styreverv i sektoren. Rapporten er et resultat av to spørreundersøkelser rettet mot henholdsvis virksomheter og individer knyttet til bransjeorganisasjonene som inngår i oppdragsgivergruppen. Funn fra undersøkelsen viser en total kvinneandel på 20 prosent i virksomhetenes styrer. Andelen kvinnelige ledere rapporteres å være 15 prosent i gjennomsnitt. Bare et fåtall av virksomhetene har målsettinger, handlingsplaner og virkemidler for å øke kvinneandelen blant ledere og styremedlemmer. Det understrekes at utfordringene knyttet til å øke kvinneandelen er sammensatte og at virkemidler må rettes inn mot både individnivået og bedriftsnivået.

Publisert

Eier

Energidepartementet

Språk

norsk