Last ned som PDF

126 sider

1.5 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær

Evaluering

Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær

Den stadig tilbakevendende diskusjonen om sykefravær i det norske samfunnet er tankevekkende på flere måter. Et arbeidsliv preget av stor trivsel og høy deltakelse sett utenfra og på en viss avstand, viser seg på nærmere hold å ha noen sider som ikke tolkes likt og hvor forskningslitteraturen ikke er preget av konsensus. Noen kaller det ”et norsk arbeidslivs-paradoks”: hvordan kan så mange positive og problematiske kjennetegn eksistere samtidig? Diskusjonen dukker opp og forsterkes hver gang det registreres en endring eller økning i sykefraværet. Når fraværet blir et markert problem for driften av en virksomhet eller som nå, når samfunns-kostnadene ved fravær, langtidsfravær og uførhet fokuseres, presenteres ulike fortolkninger. I den foreliggende kunnskapsoversikten er det gjort en gjennomgang av tilgjengelig litteratur fra internasjonal, nordisk og norsk forskning de siste årene. Resultatet av denne gjennom-gangen ses i forhold til ”direkte rapporteringer” fra arbeidslivet, i form av artikler som tar opp, og gir bilder av, hva virksomhetene satser på. Kunnskapsoversikten vil i tillegg gi konkrete anbefalinger om hva som bør gjøres for å styrke arbeidet med å nå IA-avtalens delmål 1: å redusere sykefraværet med 20 %.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Migle Gamperiene, Asbjørn Grimsmo og Bjørg Aase Sørensen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7609-215-8