Last ned som PDF

31 sider

24.72 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskap i en krisetid. Årsrapport 2020/2021

Evaluering

Kunnskap i en krisetid. Årsrapport 2020/2021

Evalueringsavdelingen i Norad lanserer årlig en årsrapport. Denne oppsummerer kunnskapen fra evalueringene av norsk utviklingssamarbeid som er blitt gjennomført det siste året, og trekker frem noen sentrale lærdommer på tvers av evalueringene. Årsrapporten for 2020/2021 har fått navnet «Kunnskap i en krisetid», og tar for seg bruk og innsamling av relevant kunnskap i planlegging og oppfølging av bistandstiltak - også i krisetid. Flere av fjorårets evalueringer så på humanitær bistand, og et betydelig arbeid omhandler også Covid-19. Tre lærdommer oppsummerer de viktigste funnene fra evalueringsavdelingens arbeid i denne perioden:For det første, at beslutningsgrunnlaget i norsk bistand må bli bedre. Norsk utviklingssamarbeid er risikovillig og fleksibelt, og klarer å reagere raskt, men det skaper også en del viktige utfordringer for å sikre et godt beslutningsgrunnlag. For det andre, at norsk utviklingssamarbeid må styrke sin evne til å samle inn data, analysere og evaluere underveis for å bedre mål- og resultatstyringen. Per i dag mangler vi ofte tilstrekkelig kunnskap om hvorvidt tiltak når de forventede resultater og målsettinger. For det tredje, at vi ikke jobber systematisk nok med land som ‘rykker opp’ fra lavinntekts- til mellominntektsstatus.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788283690682