Kudos / Samferdselsdepartementet / KVU/KS1/KS2 / 2012 / Konseptvalgutredning (KVU): E 10/rv. 85 Evenes - Sortland

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Konseptvalgutredning (KVU): E 10/rv. 85 Evenes - Sortland

Vedlegg

KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning (KVU): E 10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes - Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Publisert

2012

Eier

Samferdselsdepartementet