Last ned som PDF

59 sider

0.48 MB

Forsiden av dokumentet Aktivitetsrapportering for Utdanningsdirektoratet

Kartlegging

Aktivitetsrapportering for Utdanningsdirektoratet

Dette tabellnotatet er skrevet i løpet av en tre ukers periode i februar og mars 2006, med rapportering 16. mars. Notatet er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Vi ønsker å ta forbehold om tallene som kommer fram i tabellnotatet, fordi det kan være feilkilder eller analysefeil som av tidsmessige årsaker ikke er fanget opp av Fafos kvalitetssikring. Notatet har heller ikke vært gjennom grafisk tilrettelegging av tabeller og figurer eller ekstern språkvask. Det er tre forskjellige datasett som ligger til grunn for analysene: • Kommunedata – som er hentet fra skoleeierne i den offentlig grunnskole. Dataene er rapportert på kommunenivå. • Fylkesdata – som er hentet fra offentlig videregående opplæring. Dataene er rapportert på fylkesnivå • Friskoledata – som er hentet fra private skoler, og inneholder både grunnskoler og videregående opplæring. Dataene er rapportert på skolenivå.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfatter

Bård Jordfald

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no