Kudos / NAV / Evaluering / 2008 / Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A

Evaluering

Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Formålet med sosialtjenestelovens kapittel 4A er å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade. Bestemmelsene skal bidra til å regulere maktbruk som er nødvendig og at dette skjer gjennom fastsatte prosedyrer, regulerte beslutninger og herunder lovlig fattede vedtak. Formålet med evalueringen har vært å studere hvorvidt bestemmelsene i kapittel 4A forebygger og begrenser bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemning.

Publisert

2008

Eier

NAV

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Tina Luther Handegård og Hege Gjertsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7321-568-0