Kudos / IMDi / Kartlegging / 2021 / IMDis kommuneundersøkelse 2020

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet IMDis kommuneundersøkelse 2020

Kartlegging

IMDis kommuneundersøkelse 2020 Et innblikk i hvordan kommuner arbeider med integreringsoppgaver og hvordan de oppfatter IMDi som samarbeidspartner

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomfører en årlig undersøkelse rettet mot landets kommuner og Oslos bydeler om arbeidet på integreringsfeltet. Formålet med kommuneundersøkelsen er både å få et innblikk i hvordan kommunene arbeider med integreringsoppgaver og hvordan de oppfatter IMDi som samarbeidspartner. Undersøkelsen gir IMDi informasjon om forhold utenfor øvrige registerdata.

Publisert

2021

Eier

IMDi

Utfører

IMDi

Språk

norsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering

Nøkkelord

integrering

Analysekriterier

kvalitet