Last ned som PDF

39 sider

0.81 MB

Forsiden av dokumentet Hvordan benytter kommunene seg av og vedlikeholder IPLOS-dataene

Kartlegging

Hvordan benytter kommunene seg av og vedlikeholder IPLOS-dataene En undersøkelse til norske kommuner

Rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse utarbeidet av Helsedirektoratet v/ avdeling statistikk og kodeverk. Formålet med undersøkelsen var å få svar på hvordan kommunene benytter seg av og vedlikeholder IPLOS-dataene som sendes inn til registeret. Undersøkelsen ble sendt ut til IPLOS- kontaktpersoner i alle kommuner. Sammen med Fylkesmannen arrangerer Helsedirektoratet IPLOS- temadager for kommunene med fokus på fag og statistikk (fra IPLOS –registeret). Resultatene fra denne undersøkelsen vil benyttes på temadagene og i det videre arbeidet med å sikre god datakvalitet og videre utvikling av registeret.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Solveig Marie Herbern og Mette Odden Grimeland

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg