Last ned som PDF

32 sider

4.61 MB

Forsiden av dokumentet Hav for utvikling - styringsdokument

Strategi/plan

Hav for utvikling - styringsdokument

2019 ble bistandsprogrammet Hav for utviklinglansert som en av de norske forpliktelsene under OurOcean-konferansen i Oslo. Hav for utvikling ble førstegang omtalt i Stortingsmelding nr. 17 (2017–2018)Partnerland i utviklingspolitikken, der det blevarslet etablering av et nytt program for forvaltningav havområder. Programmene Olje for utvikling,Fisk for utvikling og Hav for utvikling er organisert iKunnskapsbanken i Norad for å sikre synergier mellomdem. Opprettelsen av Hav for utvikling har også blittomtalt i budsjettproposisjoner og i den oppdatertehavstrategien «Blå muligheter».

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788283690255