Kudos / Forsvarsdepartementet / Strategi/plan / 2017 / Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2017-2025 (ikke siste versjon)

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2017-2025 (ikke siste versjon)

Vedlegg

Strategi/plan

Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2017-2025 (ikke siste versjon)

Som en del av den overordnede forsvarsplanleggingen har Forsvarsdepartementet (FD) også ansvar for planleggingen av forsvarssektorens materiellinvesteringer. Et sentralt element i materiellplanleggingen er utarbeidelsen av perspektivplan materiell (PPM). Med grunnlag i PPM utgir FD en oversikt over fremtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) for perioden 2017–2025. Hensikten er å gi industrien tidlig innsikt i mulige materiellinvesteringer og slik bidra til å videreutvikle norsk industris evne til å understøtte forsvarssektorens materiellbehov. FAF 2017– 2025 vil samtidig styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt materiellsamarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt best mulig i stand til å levere materiell og tjenester til forsvarssektoren når dette anses hensiktsmessig.

Publisert

2017

Eier

Forsvarsdepartementet

Utfører

Forsvarsdepartementet

Språk

norsk

Tema

Forsvar

Nøkkelord

Forsvarsmateriell og -industri, Offentlige anskaffelser