Last ned som PDF

11 sider

0.15 MB

Forsiden av dokumentet Føreropplæring i tilknytning til videregående skole

Evaluering

Føreropplæring i tilknytning til videregående skole bedre og billigere i distriktene

Med bakgrunn i regjeringens satsing på trafikksikkerhet (Stortingsmelding nr. 46 (1999-2000)) og ungdomstiltak i distriktene, satte Samferdselsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet i gang et prøveprosjekt om føreropplæring i tilknytning til videregående skoler for ungdom som bor i distriktene. Seks distriktskoler ble invitert til å delta i forsøksprosjektet, som varte i perioden fra januar 2007 til juni 2009. Hensikten med evalueringen har vært å høste kunnskap og praktiske erfaringer om hvordan en førekortopplæring i tilknytning til videregående skole eventuelt kan utvikles og implementeres i større skala.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

NTNU

Språk

norsk (bokmål)