Last ned som PDF

153 sider

2.55 MB

Forsiden av dokumentet Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet

Evaluering

Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet Tredje delrapport

På oppdrag fra BFD har Deloitte og Telemarksforskning gjennomført en følgeevaluering etter forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Formålet med forsøket har vært å få erfaringer og kunnskap om konsekvenser av økt kommunalt ansvar for barnevernet. Gjennom forsøket har de tre utvalgte kommunene Alta, Færder og Røyken fått et helhetlig ansvar for barnevernet, herunder de fleste av oppgavene som i dag er lagt til det statlige barnevernet. En annen viktig endring i forsøket er at kommunene overtar det fulle finansieringsansvaret for barnevernet, samtidig som kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet. Følgeevaluering skal gjøre det mulig å trekke ut viktige erfaringer underveis i arbeidet, bl.a. ved å se på hvordan kommunene omstiller seg med økt ansvar for barnevernstjenestene.

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utførere

Deloitte AS og Telemarksforskning

Språk

norsk

Tema

familie og forbruker

Virkemidler

organisering

Analysekriterier

erfaringer virkning/effekt