Kudos / Nærings- og fiskeridepartementet / Evaluering / 2010 / Evaluering av strukturkvoteordningen for fartøy med hjemmelslengde 11-15 meter

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av strukturkvoteordningen for fartøy med hjemmelslengde 11-15 meter

Evaluering

Evaluering av strukturkvoteordningen for fartøy med hjemmelslengde 11-15 meter

Evaluering av strukturkvoteordningen for fartøy med hjemmelslengde 11-15 meter (pdf-format - 1MB)

Publisert

2010

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk