Kudos / Kommunal- og distriktsdepartementet / Evaluering / 2015 / Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

Evaluering

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet levert en evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene.

Publisert

2015

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk