Last ned som PDF

94 sider

0.39 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern

Evaluering

Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern

Kommunal- og regionaldepartementet har siden 2002 gitt tillatelse til gjennomføring av 13 forsøk med interkommunale samarbeid om barnevern. Formålet med forsøkene er blant annet å styrke og utvikle barnevernet og å utvikle mer robuste fagmiljøer. Telemarksforsking-Bø har evaluert seks av de interkommunale samarbeidene, og konkluderer med at alle samarbeidene har bidratt til å styrke fagmiljøene og forbedre kvaliteten på barneverntjenestene. Forsøkene med intekommunalt samarbeid på barnevernområdet har sammen med tilsvarende samarbeidsforsøk på andre områder bidratt til nye bestemmelser om interkommunalt samarbeid i kommuneloven, jf. kapittel 5 i loven.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Telemarksforskning

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7401-251-8