Last ned som PDF

90 sider

0.41 MB

Forsiden av dokumentet Etter inntektsoppgjørene 2007

Kartlegging

Etter inntektsoppgjørene 2007 Oppsummering av lønnsoppgjørene og statstikk for lønn og inntektsfordeling

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 26. februar i år fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør, og en endelig utgave av rapporten 28. mars, jf. NOU 2007:3. Utvalget legger nå fram en rapport som gir oppdaterte tall over lønnsutviklingen og en oversikt over hovedtrekkene i årets lønnsoppgjør. Dessuten presenteres nye tall over den siste utviklingen i lønns- og inntektsfordelingen. Dette materialet offentliggjøres nå som en nettversjon, men blir innarbeidet i rapporten som trykkes i NOU-serien i mars til neste år. Utvalget har denne gang ikke foretatt en ny gjennomgang av prisutsiktene, utviklingen i industriens konkurranseevne, makroøkonomisk utvikling m.m. Det vises her til utvalgets rapport av 28. mars.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk