Last ned som PDF

172 sider

1.33 MB

Forsiden av dokumentet Et trygt sted å vente - Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige

Studie

Et trygt sted å vente - Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige Fafo-rapport 2018:5

I denne rapporten presenterer Fafo funn fra en studie av omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere som bor på asylmottak i Norge, finansiert av Utlendingsdirektoratet (UDI). Rapporten ser på omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år som bor på asylmottak i Norge og inneholder en rekke anbefalinger, både til UDI, til mottakene og til ulike sektormyndigheter. Rapporten bygger på kvantitative undersøkelser blant ledelse og ansatte ved alle mottak for enslige mindreårige som var i drift i desember 2017, samt mer omfattende kvalitative feltarbeid ved seks mottak.

Publisert

Eier

Utlendingsdirektoratet

Forfattere

Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen

Språk

norsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering