Kudos / Helse- og omsorgsdepartementet / Evaluering / 2017 / Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Evaluering

Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata Rapport fra Helsedatautvalget 2016-2017

Heledatautvalget er et eksperutvalg som ble oppnevnt 10. juni 2016. Etter mandatet er utvalgets arbeid å se på bruk av helsedata til formålene og virkeområdene underlagt helseregisterloven. Det er igangsatt mye bra arbeid for å gjøre tilgangen til helsedata enklere og sikrere. Helsedatautvalget mener det er viktig at dette arbeidet fullføres så raskt som mulig. De grunnleggende utfordringene vil imidlertid bestå, og det er behov for mer radikale grep hvis man reelt skal oppnå en bedre utnyttelse av norske helsedata.

Publisert

2017

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Ekspertutvalg

Forfatter

Marta Ebbing mfl.

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg

Nøkkelord

Sykehus, Kommunale helse- og omsorgstjenester, Folkehelse