Last ned som PDF

38 sider

1.61 MB

Forsiden av dokumentet Et forsknings- og innovasjonssystem for helsefremmende og bærekraftig kosthold

Forhåndsutredning

Et forsknings- og innovasjonssystem for helsefremmende og bærekraftig kosthold HelseOmsorg21- utvalget for forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet

HelseOmsorg21-rådet (HO21-rådet) ble våren 2016 bedt av HOD om å nedsette et utvalg for forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet (HO21- utvalget). Oppdraget til HO21-utvalget har vært å gjennomføre en utredning om forskning og innovasjon på mat, ernæring og helse relatert til matvarebransjen/næringsmiddelindustrien, samt å beskrive ressurser og utfordringer for samarbeid og foreslå tiltak for å løse utfordringene (jfr. mandat for utvalget).

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)