Kudos / NOKUT / Evaluering / 2019 / Erfaringsrapport: Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Erfaringsrapport: Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Evaluering

Erfaringsrapport: Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring er hjemlet i opplæringsloven (oppll.) § 3-4 a. NOKUT har forvaltet ordningen siden etableringen i 2016. I rapporten beskrives grunnlaget for og intensjonene bak å etablere ordningen, hvordan den fungerer i praksis, og oppsummerer NOKUTs erfaringer med å forvalte denne. Hensikten med å systematisere erfaringene er å vise hva som fungerer godt med ordningen, peke på enkelte utfordringer med denne, og på sikt avklare – i dialog med interessenter – hvordan den kan forbedres.

Publisert

2019

Eier

NOKUT

Utfører

NOKUT

Språk

norsk

Tema

utdanning og forskning

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

erfaringer