Last ned som PDF

95 sider

30.09 MB

Forsiden av dokumentet Erfaringsrapport byggegroper

Kartlegging

Erfaringsrapport byggegroper E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Entreprise Havnelageret

Rapporten beskriver erfaringer fra etablering av byggegropene for hovedløpet og av- og påramper for E18 Operatunnelen ved Havnelageret i Oslo. Arbeidene inkluderer etablering av spuntgroper, avstivninger og vanntetting m.m. i et havneområde med steinfyllinger, gamle kaikonstruksjoner og leirmasser med betydelig mektighet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra prosjektledelsen i Statens vegvesen, Region øst. Den er ment å gi dokumentasjon myntet på rådgivere og byggherrer som skal arbeide med tilsvarende problemstillinger.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk