Kudos / Kommunal- og distriktsdepartementet / Evaluering / 2017 / Effektivitet i kommunale tjenester – casestudie

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Effektivitet i kommunale tjenester – casestudie

Evaluering

Effektivitet i kommunale tjenester – casestudie

Denne rapporten er resultatet av en utredning PricewaterhouseCoopers (PwC) har utført for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i perioden mai til november 2017. Dette prosjektet har et todelt formål. For det første skal det belyse effektivitet i et utvalg av kommuner basert på en annen metodisk tilnærming enn den som ligger til grunn i dataomhyllingsanalysene (DEA-analysene) som Senter for økonomisk forskning (SØF) utfører på oppdrag av Teknisk beregningsutvalg (TBU). Prosjektet vurderer også samsvaret i resultatene mellom de to ulike analysene. For det andre skal det identifisere faktorer som kan bidra til å forklare hvorfor kommuner produserer tjenester effektivt eller mindre effektivt. Analysene er avgrenset til sektorene barnehage, grunnskole og pleie og omsorg.

Publisert

2017

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

PwC

Forfattere

Mariell Toven, Kathrine Melheim, Joël Heer og Knut Arne Askeland

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

Kommunenes økonomi

Analysekriterier

effektivitet