Kudos / Landbruks- og matdepartementet / Ukategorisert / 2011 / Det handler om følelser

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Det handler om følelser

Ukategorisert

Det handler om følelser

Norsk senter for Bygdeforsking har på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet gjennomført ei utgreiing om lokalisering, tilstand, eigarar og eigarforhold på eigedomar utan busetting, og kva faktorar som hemmar og fremmar omsetnaden av

Publisert

2011

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Språk

norsk