Kudos / Nærings- og fiskeridepartementet / Ukategorisert / 2005 / Den europeiske patentkonvensjonen - Arbeidsgrupperapport

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Den europeiske patentkonvensjonen - Arbeidsgrupperapport

Ukategorisert

Den europeiske patentkonvensjonen - Arbeidsgrupperapport

En arbeidsgruppe har utarbeidet en rapport som belyser konsekvenser av en eventuell tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) og Den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Utredningen belyser konsekvenser for nytiltrådte land og

Publisert

2005

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk