Last ned som PDF

64 sider

0.43 MB

Forsiden av dokumentet Danseprosjektet Isadora

Evaluering

Danseprosjektet Isadora vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt

Denne publikasjonen er i all hovedsak viet vurderinger av danseprosjektet Isadora. Isadora er et kunstnerisk utviklingsprosjekt med barn og unge som har mottatt støtte fra Norsk kulturråd fra 2005/2006 til og med 2008. Her drøftes prosjektets bakgrunn, dets bærende ideer og måten disse er virkeliggjort på i praksis, på grunnlag av dokumenter, observasjon og intervjuer. Videre belyses barnas spesielle rolle og medvirkning i dette danseprosjektet, og det gis en vurdering av fire av de forestillingene som ble utviklet gjennom prosjektet. Danseprosjektet Isadora inngår i en foreløpig siste fase i utviklingen av Kulturrådets satsing på barn og unge i løpet av rådets vel 40-årige historie. Isadora representerer et nytt element i denne satsingen, i form av et kunstnerisk, tilnærmet likeverdig samarbeid mellom barn og profesjonelle dansere. For å sette satsingen på Isadora inn i en større sammenheng gis en kort oversikt over utviklingen av Kulturrådets engasjement nettopp i denne rapporten.

Publisert

Eier

Kulturdirektoratet

Utfører

Nasjonalt sammensatt evalueringskomité

Forfattere

Mie Berg Simonsen, Vibeke Hellemann, Elisabeth Leinslie og Cathrine Bull Thorshaug

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7081-144-1