Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Cost-effectiveness of varenicline, bupropion and nicotine replacement therapy for smoking cessation

Evaluering

Cost-effectiveness of varenicline, bupropion and nicotine replacement therapy for smoking cessation

Helsedirektoratet har bedt oss om å vurdere kostnadseffektiviteten av legemidler til røykeslutt under norske forhold. Den økonomiske evalueringen er tenkt brukt som en del av dokumentasjonsgrunnlaget for nye nasjonale faglige retningslinjer for røykeavvenning i primærhelsetjenesten.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Utfører

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Forfattere

Gunhild Hagen, Torbjørn Wisløff og Marianne Klemp

Språk

engelsk

ISBN

978-82-8121-341-8