Last ned som PDF

33 sider

2.6 MB

Forsiden av dokumentet Bærekraftig mobilitetsplanlegging

Veileder

Bærekraftig mobilitetsplanlegging En helhetlig, miljøvennlig og rettferdig tilnærming til mobilitet

I tidligere tider har transportplanlegging handlet om å bygge infrastruktur for å bedre kapasitet. Mobilitetsplanlegging strekker seg utover dette. Hvordan mennesker og varer beveger seg handler også om hvordan arealene er disponert, samspillet mellom ulike transportformer og menneskelig adferd. Et mål med mobilitetsplanlegging kan være å oppnå et bærekraftig mobilitetsmønster. Dette innebærer at andelen gående, syklende og kollektivreisende øker. Man kan forsøke å oppnå bærekraftig mobilitet ved å redusere transportbehov, fremme bærekraftige alternativer og implementere ny teknologi. Hvilke tiltak som er effektive varierer fra sted til sted basert på størrelse, struktur og kultur.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon