Last ned som PDF

62 sider

1.32 MB

Forsiden av dokumentet Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

Vedlegg

Evaluering

Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

Evalueringskomiteen gir i all hovedsak en positiv omtale av Atferdssenteret. Og særlig kvaliteten og omfanget på de vitenskapelige arbeidene trekkes fram. Implementeringstiltakene er velgjennomtenkte og systematiske. Det er et godt samvirke mellom forskningsaktiviteten, utvikling av metodene og implementeringsvirksomheten. Komiteen peker samtidig på noen forbedringsområder, blant annet samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og formidling tilpasset praksisfeltet.

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utførere

OsloMet - storbyuniversitetet, Oxford Research AS og Norges forskningsråd

Forfattere

Aase Marthe Horrigmo og Elisabeth Backe-Hansen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-12-03496-9