Kudos / Miljødirektoratet / Evaluering / 2011 / Assessment of the consumption of HBCDD in EPS and XPS in conjunction with national fire requirements

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Assessment of the consumption of HBCDD in EPS and XPS in conjunction with national fire requirements

Evaluering

Assessment of the consumption of HBCDD in EPS and XPS in conjunction with national fire requirements

Dette er en studie av forbruk av HBCDD i isolasjonspaneler i bygningsbransjen for å oppfylle nasjonale brannforskrifter i ulike land og verdensregioner. Et høyt nasjonalt forbruk av bromerte flammehemmere ble funnet å være en konsekvens av nasjonale brannkrav basert på brannegenskapene til selve materialene, til forskjell for krav basert på bruken og det ferdige produktet.

Publisert

2011

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Klima- og forurensningsdirektoratet

Utfører

Swerea IVF

Forfattere

Stefan Posner, Per Blomqvist, Margaret Simonson McNamee og Per Thureson

Språk

engelsk