Last ned som PDF

49 sider

3.07 MB

Forsiden av dokumentet Assessment of Methods for Inspection and Instrumentation of Grouted Connection

Forhåndsutredning

Assessment of Methods for Inspection and Instrumentation of Grouted Connection

Force Technology har, på oppdrag fra Petroleumstilsynet (Ptil), utført en studie av inspeksjonsmetoder og metoder for instrumentert tilstandsovervåking av grout forbindelser mellom peler og jacket konstruksjoner. Studien inneholder informasjon om tilgjengelige metoder for inspeksjon og instrumentert tilstandsovervåking, med vurdering av teknisk modenhet og egnethet for avdekking av mulig degradering.

Publisert

Eier

Havindustritilsynet

Utfører

Force Technology

Forfattere

Pål Tuset, Rolf Hansson, Espen Elvheim og Julie Ekeborg

Språk

norsk

Tema

Energi

Virkemidler

tilsyn

Analysekriterier

kvalitet treffsikkerhet