Last ned som PDF

152 sider

7.67 MB

Forsiden av dokumentet Årsrapport Norad (Norsk bilateral bistand) 2008

Årsrapport

Årsrapport Norad (Norsk bilateral bistand) 2008

Denne årsrapporten beskriver det bilaterale utviklingssamarbeidet mellom Norge og 32 av landene i Afrika, Asia, Latin-Amerika, Midt-Østen og Europa som mottok mest bistand i 2008. Samlet norsk bistand i 2008 var på 22,6 milliarder kroner. Av dette var den bilaterale (inkludert den multi-bilaterale) bistand på 16 milliarder kroner. Rapporten viser til resultater fra prioriterte områder i samarbeidet, generelle utviklingstrekk i landene og beskriver det norske bidraget i denne sammenhengen. Årsrapporten er fra og med 2009 webbasert og utgis ikke i trykt utgave. Denne PDF-en er en utskriftsvennlig sammenstilling av norad.nos landsider: www.norad.no/land, og er publisert oktober 2009. Landsidene på norad.no oppdateres fortløpende.

Publisert

Mottaker

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788275484275