Kudos / Samferdselsdepartementet / Evaluering / 2015 / A comparative study of the Norwegian Civil Aviation Authority

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet A comparative study of the Norwegian Civil Aviation Authority

Evaluering

A comparative study of the Norwegian Civil Aviation Authority

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Integra A/S gjennomført en sammenlignende studie (benchmarking) av Luftfartstilsynet. Integra har sammenlignet virksomheten i Luftfartstilsynet med luftfartsmyndighetene i Danmark, Finland, Sverige, Sveits og Storbritannia. Rapporten inneholder funn og tilrådinger om konkurransedyktighet og kostnadseffektivitet.

Publisert

2015

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Integra

Forfatter

Marek Bekier

Språk

engelsk