Last ned som PDF

64 sider

0.41 MB

Forsiden av dokumentet Regulering av prisen på fjernvarme

Vedlegg

Evaluering

Regulering av prisen på fjernvarme

Rapporten legger frem alternative modeller for fastsettelse av maksimalpris for fjernvarme innenfor rammene av energilovens § 5-5, som sier at prisen på fjernvarme ikke skal overstige prisen på elektrisk oppvarming i det aktuelle området. Analysen er relevant for kunder som er underlagt tilknytningsplikt og kunder som ikke er det. Innledningsvis i rapporten beskrives norsk fjernvarmevirksomhet og hovedelementene i dagens prisregulering. Sistenevnte er en oppsummering på grunnlag av klagesaker de siste årene. Selve analysen ser nærmere på hvordan kraftprisen kan inkluderes i ulike modeller for maksimalprisen på fjernvarme. Videre ser rapporten nærmere på forholdet mellom nettkostnader og maksimalprisen på fjernvarme samt miljøkostnader og avgifter på forbruk av elektrisitet. Rapporten oppsummerer til slutt resultatene fra analysen i konkrete forslag til modeller for regulering av fjernvarmeprisen og peker på de regulatoriske valgene Norges vassdrags- og energidirektorat står overfor.

Publisert

Eier

Norges vassdrags‐ og energidirektorat

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)