Last ned som PDF

55 sider

1.01 MB

Forsiden av dokumentet Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet

Forhåndsutredning

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet

EU Parlamentet og Rådet vedtok 15. mai 2014 et direktiv med tiltak som skal redusere kostnadene ved etablering av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnett. Formålet med direktivet er å gjøre etablering av høyhastighetsinfrastruktur for elektronisk kommunikasjon mindre kostnadskrevende og mer effektiv. Direktivet er aktuelt for innlemming i EØS-avtalen, og Samferdselsdepartementet har derfor bedt om en utredning av mulige måter å gjennomføre direktivet i norsk rett, samt en samfunnsøkonomisk analyse av en eventuell implementering av direktivet i Norge.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Oslo Economics AS og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Språk

norsk (bokmål)