Kompetansevekst i spenning - norsk dokumentasjon rundt og norske erfaringar med Norad stipendprogram

Evaluering|

NORAD Stipendprogram gir støtte til utdanning til personar frå utviklingsland. Rapporten gjer eit oversyn over kva som har vore Stipendprogrammet sitt omfang, mål og verkemidlar i perioden 1960-2003. Den mest sentrale problemstillinga som er gjeve til dette oppdraget er å undersøka kva erfaringar sentrale aktørar i Noreg har med stipendiatverksemda, og då spesielt funn i forhold til kva som skjer med stipendiatane etter at studieopphaldet i Noreg er forbi.

  • Senter for internasjonalisering av høyere utdanning
  • Renate Lunde, Kirsten Alsaker Kjerland
  • Lunde, Renate, Kjerland, Kirsten Alsaker
Intervju
Dokumentstudier