Evaluering av program for basiskompetanse(BKA)

Evaluering|

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 2006 og skal støtte offentlige og private virksomheter som ønsker å gjennomføre grunnleggende opplæring i lesing, skriving, regning og/eller data for ansatte eller arbeidssøkere. Målet med følgeevalueringen var å samle og systematisere kunnskap og erfaringer fra programmet for å utvikle kvaliteten i programmet underveis, og for å skape et bedre grunnlag for å vurdere hvordan offentlige tilbud og finansieringsordninger på dette området bør utformes. Evalueringen har benyttet dokumentstudier, intervjuer og spørreundersøkelse som metoder.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Lisa Reiakvam, Helene Berg, Hege Johansen
  • ECON analyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier